Reklama

Sponsor główny

Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Organizator

Reklama

Współorganizator

Reklama

Partnerzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Redakcje specjalistycznych czasopism i portali „elektro.info” i „Rynek Instalacyjny” zapraszają na konferencję szkoleniową z cyklu

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja”.

 

Konferencja odbędzie się 29 września 2016 r. w Katowicach, przy ul Jordana 18 (ZOBACZ DOJAZD).

 

Podczas konferencji poruszone będą m.in. poniższe zagadnienia*:

 

Sala elektrotechniczna

 • Źródła zasilania oraz ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przeciwpożarowych

 • Wpływ jakości energii na zagrożenie pożarowe oraz pracę urządzeń ppoż.

 • Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

 • Certyfikacja i dopuszczanie do eksploatacji urządzeń ppoż.

 • Wpływ DSO oraz SSP na warunki ewakuacji

 • Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji

 • Wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu i ewakuacyjnemu

 • Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem

 • Wpływ łuku elektrycznego na zagrożenie pożarowe oraz ludzi

 • Ochrona przed działaniem łuku elektrycznego

 • Ochrona ppoż. systemów PV oraz neutralizacja zagrożeń pożarowych stwarzanych przez generatory PV podczas pożaru

 • Wpływ braku lub błędnie wykonanej instalacji odgromowej na zagrożenie pożarowe budynków

 • Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

 • Zagrożenia stwarzane przez palące się przewody i kable

 • Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór

 

Zgłoś swój udział >>

 

Sala sanitarnoinstalacyjna

 • Wentylacja pożarowa - systemy wentylacji pożarowej, zapobieganie zadymieniu, standardy projektowania i przykłady realizacji

 • Przykłady oceny poprawności wykonania i działania systemów wentylacji pożarowej

 • Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór - wytyczne ITB 493/2015

 • Instalacje hydrantowe - stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór

 • Stałe Urządzenia Gaśnicze - gazowe, zasady doboru gazu gaśniczego

 • Scenariusze pożarowe - podstawy prawne i zasady tworzenia

 • Systemy wentylacji strumieniowej - realizacja oddymiania i funkcji bytowych - prezentacja techniczna

 • Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych - prezentacja techniczna

 

Prelegenci: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, prezentacje techniczne - firmy produkcyjne i wykonawcze WIĘCEJ O PRELEGENTACH >>

 

*Uwaga: zakres tematyczny może ulec zmianie

 

VI Konferencja Szkoleniowa pt.
„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja”.


Konferencja odbędzie się w sali Zielonej i Niebieskiej, Wschodni Hol Wejściowy (główne wejście od strony dworca PKP), w dwóch równoległych sesjach - elektrotechniczna i sanitarnoinstalacyjna. Organizujemy także konsultacje z doradcami technicznymi w ramach Wyspy Ekspertów.

 

Program konferencji*

SALA ELEKTROTECHNICZNA (elektro.info)

8:30–9:00 Rejestracja uczestników


9:00–9:15
Powitanie gości i otwarcie konferencji

9:15–10:15
Źródła zasilania oraz ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru – mgr inż. Julian Wiatr, redaktor naczelny elektro.info

10:15–10:40
Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego – Dariusz Cygankiewicz, Merawex

10:40–11:05
Certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji urządzeń ppoż. – mgr inż. Dariusz Zgorzalski, CNBOP PIB Józefów

11:05–11:30
Ile detektorów tlenku węgla potrzeba do skutecznego sterowania wentylacją? Dobór i rozmieszczanie urządzeń w praktyce. - Radosław Rumijowski, Sensor Tech

11:30–11:45
Przerwa na kawę

11:4512:10 Urządzenie piorunochronne a zagrożenie pożarowe budynków – mgr inż. Krzysztof Wincencik

12:10–12:35
Wpływ DSO oraz SSP na warunki ewakuacji – bryg. mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.

12:35–13:00
Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji – Krzysztof Chmielewski, Gazex

13:00–13:40
Przerwa na lunch

13:40–14:20 Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Zagrożenia stwarzane przez palące się przewody i kable – bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

14:20–14:45
Wpływ łuku elektrycznego na zagrożenie pożarowe oraz ludzi – dr hab. inż. Stefan Gierlotka, Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

14:45–15:10
Zasady projektowania, doboru i montażu stacjonarnych systemów detekcji gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu lub narażonych na wystąpienie niebezpiecznych stężeń innych gazów Łukasz Fryska, Alter

15:10–15:35
Ochrona ppoż. systemów PV oraz neutralizacja zagrożeń pożarowych stwarzanych przez generatory PV podczas pożaru – dr inż. Mariusz Sarniak, Politechnika Warszawska filia w Płocku

15:35–15:50
Przerwa na kawę

15:50–16:15 Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe
– mgr inż. Dariusz Kamiński

16:15–16:40
Wybrane aspekty gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem – st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

16:40–17:00
Zakończenie konferencji - mgr inż. Julian Wiatr, redaktor naczelny elektro.info

 

SALA SANITARNOINSTALACYJNA

(Rynek Instalacyjny)

8:30–9:00 Rejestracja uczestników

9:00–9:15
Powitanie gości i otwarcie konferencji

9:15–10:15
Wentylacja pożarowa – systemy wentylacji pożarowej, zapobieganie zadymieniu, standardy projektowania i przykłady realizacji –  dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska

10:15–10:45
Nowoczesne systemy różnicowania ciśnień - Sławomir Antkowiak (Fläkt Bovent)

10:45–11:15
Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji – Krzysztof Chmielewski, Gazex

11:15–11:35
Przerwa na kawę

11:35–12:30
Wentylacja pożarowa garaży – projektowanie, ocena i odbiór – wytyczne ITB 493/2015 – mgr inż. Wojciech Węgrzyński, mgr inż. Grzegorz Krajewski, Instytut Techniki Budowlanej

12:30–13:00
JFSR/JFVR nowa generacja wentylatorów strumieniowych w ofercie Venture Industries - Piotr Kubicki, Venture Industries

13:00–13:40
Przerwa na lunch

13:40–14:25
Projektowanie pompowni przeciwpożarowych – mgr inż. Małgorzata Sawczuk, T.R. Inżynier

14:25–14:55
Nowa technika zabezpieczania ppoż. kanałów wentylacyjnych system K-Flex K-Fire – Łukasz Sosin, K-Flex

14:55–15:10
Przerwa na kawę

15:10–16:00
Scenariusze pożarowe – podstawy prawne i zasady tworzenia – st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk, mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

16:00–16:45
Instalacje hydrantowe – stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór – dr inż. Grzegorz Ścieranka, Politechnika Śląska

16:45–17:00
Zakończenie konferencji


*Program może ulec zmianie