Reklama

Sponsor główny

Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Organizator

Reklama

Współorganizator

Reklama

Partnerzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Redakcje specjalistycznych czasopism i portali „elektro.info” i „Rynek Instalacyjny” zapraszają na konferencję szkoleniową z cyklu

„Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja”.

 

Konferencja odbędzie się 29 września 2016 r. w Katowicach, przy ul Jordana 18 (ZOBACZ DOJAZD).

 

Podczas konferencji poruszone będą m.in. poniższe zagadnienia*:

 

Sala elektrotechniczna

 • Źródła zasilania oraz ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przeciwpożarowych

 • Wpływ jakości energii na zagrożenie pożarowe oraz pracę urządzeń ppoż.

 • Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

 • Certyfikacja i dopuszczanie do eksploatacji urządzeń ppoż.

 • Wpływ DSO oraz SSP na warunki ewakuacji

 • Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji

 • Wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu i ewakuacyjnemu

 • Gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem

 • Wpływ łuku elektrycznego na zagrożenie pożarowe oraz ludzi

 • Ochrona przed działaniem łuku elektrycznego

 • Ochrona ppoż. systemów PV oraz neutralizacja zagrożeń pożarowych stwarzanych przez generatory PV podczas pożaru

 • Wpływ braku lub błędnie wykonanej instalacji odgromowej na zagrożenie pożarowe budynków

 • Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

 • Zagrożenia stwarzane przez palące się przewody i kable

 • Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór

 

Zgłoś swój udział >>

 

Sala sanitarnoinstalacyjna

 • Wentylacja pożarowa - systemy wentylacji pożarowej, zapobieganie zadymieniu, standardy projektowania i przykłady realizacji

 • Przykłady oceny poprawności wykonania i działania systemów wentylacji pożarowej

 • Wentylacja pożarowa garaży - projektowanie, ocena i odbiór - wytyczne ITB 493/2015

 • Instalacje hydrantowe - stan prawny, projektowanie, wykonanie i odbiór

 • Stałe Urządzenia Gaśnicze - gazowe, zasady doboru gazu gaśniczego

 • Scenariusze pożarowe - podstawy prawne i zasady tworzenia

 • Systemy wentylacji strumieniowej - realizacja oddymiania i funkcji bytowych - prezentacja techniczna

 • Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych - prezentacja techniczna

 

Prelegenci: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, prezentacje techniczne - firmy produkcyjne i wykonawcze WIĘCEJ O PRELEGENTACH >>

 

*Uwaga: zakres tematyczny może ulec zmianie